Burası da çok havasızmış! – Pettenkofer gibi olmak

Burası da çok havasızmış!
Pettenkofer gibi olmak

Uzun süre camları kapalı bir mekâna girdiğinde “Of burası çok havasız kalmış biraz camları mı açsak?” diyen ilk kişi siz misiniz? Adeta paralel evrende Alman profesör Pettenkofer’in derslerine katılmış bir öğrenci gibi uyarılarda bulunarak ortamdaki CO2 miktarının sınır değeri aşmasını engellemeye çalıştığınızın farkında mısınız? Hatta böylece şunlara bile vesile olursunuz:

• kişilerin karar alma mekanizmalarının güçlenmesine,
• üretkenliklerinin artmasına,
• üzerlerindeki rehavetin kalkmasına,
• uyuklamalarının sona ermesine.

Max von Pettenkofer

Max von Pettenkofer (3 Aralık 1818 – 10. Şubat 1901) 1865’te Ludwwig Maximilian University Munich’te medikal kimya profesörü olarak görev almış ve hijyen alanında çalışan ilk Alman profesörüdür. 140 yıl önce yaptığı CO2 çalışmaları ile günümüzün hava kalitesi regülasyonlarının temelini atmıştır (DIN-1946-2). Buna göre CO2 üst limiti 1500 ppm olmalıdır. Yani havadaki her bir milyon partikülde maksimum 1500 CO2 molekülü olabilir.

Peki, bu sınır iç ortamlar için ne kadar olmalıdır? Yüksek iç ortam hava kalitesi için 1000 ppm CO2 konsantrasyon seviyesi aşılmamalıdır ve bu sayı Pettenkofer sayısı olarak da bilinmektedir. Hemen teknik bir bilgi daha vererek bu sayının sağlığımız üzerine etkisini de vurgulamış olalım. DIN 1946-6 standardına göre insanlar saatte kişi başı 30m3 taze hava akımına ihtiyaç duymaktadır. Ancak modern binaların kalın duvarları sebebiyle 1000 ppm’lik CO2 seviyesi normal havalandırma yöntemleri ya da cam açarak temin edilememektedir. Hatta camları açılamayan kimi kamu binalarında, okulların dersliklerinde ya da bazı ofislerde yüksek iç ortam hava kalitesi ancak profesyonel havalandırma sistemleri ve CO2 sensörü ile sağlanabilir.

Ancak unutmayalım ki, karbon ayak izimizin hem kendimize hem de doğaya etkilerinin bilincinde olarak azalması için çeşitli önlemler alarak bu soruna bütüncül bir katkı sağlayabiliriz. Dilerseniz hemen karbon ayak izinizi hesaplayarak doğaya olan borcunuzu kaç tane ağaç dikerek ödeyebileceğinizi de görebilirsiniz 😊♻

carbon-footprint-definition

Karbon ayak izi, birim CO2 cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür ve iki ana parçadan oluşur: doğrudan (birincil) ayak izi ve dolaylı (ikincil) ayak izi. Birincil ayak izi, evsel enerji tüketimi ve ulaşım (söz gelimi araba ve uçak) dahil olmak üzere fosil yakıtlarının yanmasından ortaya çıkan doğrudan CO2 emisyonlarının, ikincil ayak izi ise kullandığımız ürünlerin tüm yaşamın döngüsünden bu ürünlerin imalatı ve en sonunda bozulmalarıyla ilgili olan dolaylı CO2 emisyonlarının ölçüsüdür.