Yüksek Hava Kalitesi ile Eğitim Kalitesi de Yüksek!

Yüksek Hava Kalitesi ile Eğitim Kalitesi de Yüksek!

Çocuk sahibi olan hemen hemen herkes çocuklarının hayatlarının merkezine oturduğunu ve onlar için en iyisini yapmak için varlarını yoklarını verdiklerini söylerler. Gerçekten de öyle olmaz mı? Kimileri kendi başaramadıklarını çocuklarının başardığını görünce gururlanır, kimileriyse sahip olamadıkları imkanları çocuklarına sağlayıp onları mutlu etmek için çırpınır durur. Aslında bu biraz da dünyanın değişimi ve gelişimi için toplumları kamçılayan bir katalizördür. Yeni gelen jenerasyon eskiden hiçbir zaman memnun olmaz, hep daha iyisini ve gelişmişini ister. Aileler de bu istekleri yerine getirmek için ellerinden geleni eksik etmezler.

Yeni neslin son yıllarda artan özen ve yüksek bilinç ile sağlıklı yaşam için yapılacakları öncelik listelerinin en tepesine koyduğunu görüyoruz. Örneğin; sporlarını aksatmamaya ve dengeli beslenmeye dikkat ediyor, çevrelerini ise bu konuda bilinçli olmaya davet ediyorlar. Aynı özeni, eğitim ve öğrenim çağındaki evlatlarına okul ararken de gösterdiklerini görmek hiç şüphesiz şaşırtıcı değil. Hatta okulun sadece eğitim kadrosunu, öğrenim kalitesini, yabancı dil seçeneklerini, sosyal ve kültürel imkanları ile uluslararası bağlantılarını sorgulamıyor, aynı zamanda binalarının altyapısıyla ilgili beklentilerini de dile getiriyorlar. Zira çocuklarının soluyacağı havanın kalitesi alacakları eğitimin kalitesi kadar önemli. 

KirleticilerAraştırma Verileriİstenmeyen Etkiler
CO2

İç ortam havasındaki CO2 seviyesindeki 400 ppm’lik bir artış, bilişsel seviyede %21’lik bir performans kaybıyla ilişkilendirilmektedir.

CO2 üst limiti 1500 ppm olmalıdır. Yani havadaki her bir milyon partikülde maksimum 1500 CO2 molekülü olabilir.

Bilişsel Performansta Düşüş
RadonAmerika’da 70.000’den fazla derslik kısa süreli yüksek radon seviyesine sahip.Akciğer Kanseri Oluşumu
TVOCToksin ve kimyasallar olarak bilinen uçucu organik bileşikler (VOC) izin verilen limitler dışında olması ve bunlara maruz kalınması durumunda kişilerin göz, burun ve gözlerinde alerjik reaksiyonlar, ciğer ve böbreklerinde hasarlar oluşabilmektede, kansere yakalanmalarına yol açabilmektedir.

Çeşitli Sağlık Sorunları 

(alerji, astım, kanser vb.)

 

Tablo 1. İç Ortam Kirleticileri ve Etkileri

Yapılan araştırmalar da bu hassasiyeti destekliyor. Sınıflarda zamanla yükselen karbondioksitin (CO2) bilişsel performans düşüklüğüne sebep olduğu, bina yapı malzemelerinden sürekli yayılan kokusuz ve görünmez zehirli bir gaz olan radon ile mobilyalar, boyalar, temizlik malzemeleri ve yemeklerden sızan uçucu organik bileşiklerin ise çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığı biliniyor. Bu nedenle iç hava kalitesini Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği seviyelerde tutmak kurumlar için gittikçe daha da önem kazanıyor. Tüm bu kirleticilerin havadaki miktarlarının düzenli şekilde ölçülerek havalandırma sistemlerinin taze hava ile beslenmesi, iç hava kalitesinin her daim yüksek tutulması için büyük önem arz ediyor (bkz. Tablo 1).

Unutmayalım, yüksek eğitim kalitesi için yüksek hava kalitesinin gerekliliği yadsınamaz bir gerçek!