Amacımız

Toplum sağlığı ve bireylerin konforu kapalı alanlardaki iç hava kalitesi ile doğrudan bağlantılı!


Bugüne kadar yeterince önemsenmeyen iç ortam hava sağlığı, tüm dünyayı derinden etkileyen pandemiyle birlikte zamanının büyük kısmını kapalı alanlarda geçiren bireylerde büyük bir endişeye neden oldu.


Ortamda havalandırma nasıl yapılmalı, hangi iklimlendirme sistemlerini tercih etmek gerekir, mekanları ısıtıp soğuturken aynı zamanda havalandırmayı sağlıklı bir şekilde sağlamak nasıl mümkün olabilir gibi pek çok soru uzunca bir süredir gündemdeki yerini koruyor.


İklimlendirme sektörünün öncü markası Systemair HSK olarak, tüm bu sorulara açıklık getirerek iç ortam hava sağlığı konusunda birey ve kurumlarda bilinç artışı sağlamayı hedefledik, Taze Hava Akımı’nı başlattık!


Kampanyamız kapsamında; düzenleyeceğimiz etkinlikler, projeler ve iletişim aktiviteleriyle sağlıklı ve taze havanın lüks değil bir gereklilik olduğunu pek çok farklı alandan sektör temsilcileri başta olmak üzere kamuoyuna anlatmayı ve “taze hava”nın daha çok sorgulanmasını hedefliyoruz.


Amacımız, birey ve kurumların “taze hava” konusundaki farkındalığını artırmak, kampanyamızın etkisiyle geniş kitlelere yeni bir bakış açısı kazandırmak:


• Çocuklarımızı gönderdiğimiz okullarda, fiziki şartlar kadar, sınıflardaki iç hava kalitesi de sorgulansın.
• Bir otel ziyaretçisi, sadece odanın tasarımını değil, taze hava olup olmadığını da sorgulasın.
• Ofis çalışanı, sadece plazanın sosyal imkanlarını değil, içerideki taze havayı da sorgulasın.
• AVM’lere giderken, hangi mağazalar olduğu kadar, içerideki havanın kalitesi de sorgulansın.
• Hastanelerde, uzman doktorlarlar kadar, içerideki havanın sağlığımızı tehdit edip etmediği de sorgulansın.


Haydi siz de gelin, Taze Hava Akımı’na kapılın!